Effektstudie på fästingar – Fixodida

Effektstudie på fästingar

Så skyddar du din hund mot fästingar
maj 7, 2014
Bekämpa fästingen!
maj 9, 2014

Effektstudie på fästingar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing el

PILOTSTUDIE: FIXODIDA ZXTM

MÅLSÄTTNING

Att genom praktiska tester i Sverige studera vilken påverkan intag av det naturliga fästing- medlet Fixodida ZxTM har på frekvensen av fästingangrepp.

PRODUKTINFORMATION

Fixodida ZxTM är ett naturligt och giftfritt fästingmedel. Produkten är en biocidprodukt som tillhör produkttyp 19 enligt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2010:2).
Reg. SJV 2007-04-12.

RESULTAT AV PILOTSTUDIEN I SAMMANDRAG (se diagram sid 3)

ANSVARIGA FÖR PRAKTISKA TESTER

9 KENNLAR/HUNDUPPFÖDARE i Sverige

SVARSFREKVENS

100 %

TESTDJUR

Totalt 42 fördelat på 39 hundar och 3 katter

ADMINISTRATION OCH SAMMANSTÄLLNING

Axia KB

FÖRUTSÄTTNING: Alla kennlar erhöll ett tvåsidigt testformulär där de initialt skulle skatta ett antal parametrar före start av testet. Varje enskilt formulär avser ett testdjur som identi – eras med ras, namn och vikt.
Ingen av de deltagande kennlarna hade innan teststudiens genomförande någon person- lig koppling till Axia KB, dess personal eller företrädare.

GENOMFÖRANDE

  • Testansvariga kennlar kontrollerade personligen varje testdjur varje dag.
  • Frekvensstudier genomfördes på exakt antal fästingar som bitit sig fast i huden på djuret och även på det antal fästingar som påträffats lösa i pälsen
  • Testperioden utgjorde 30 dagar för varje testdjur.
  • Alla djur i testen har vistats ute varje dag vid rastning i skog och mark.
  • Samtliga djur genomgick testet från dag 1 tom dag 30, utan bortfall.
  • Ingen förändring i diet eller annan påverkande faktor, förutom rekommenderatintag av Fixodida ZxTM fästingmedel, skedde under testperioden
  • För varje ingående djur har registrerats data avseende ras, vikt, intag avFixodida ZxTM fästingmedel, samt allmän statusbeskrivning före och efter testperioden
  • Testerna genomfördes under fästingsäsongen 2010Denna undFeirxsoödkindiang- prowduecrerdasboycnhastaumrme anställs av Axia KB, Box 1, 134 21 Gustavsberg, Sweden. Eventuella frågor besvaras av Axia KB 08-410 244 10.

• Pilotstudien visar tydligt att dagligt intag av Fixodida ZxTM ger en markant minskning av fästingfrekvensen.

• 35 % av djuren blev helt fästingfria efter 6 dagar.
• 52 % av djuren ck som högst 5 fästingar under hela testperioden.

FÄSTINGFREKVENS – HUD/PÄLS

FÄSTINGFREKVENS – fästingar i huden:

Dag 1-6

Under de första sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,55 fästingar per dag och testdjur motsvarande ca 1 fästing varannan dag.

Dag 24-30

Under de avslutande sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,21 fästingar per dag och testdjur motsvarande ca 1 fästing var femte dag.

FÄSTINGFREKVENS – fästingar lösa i pälsen:

Dag 1-6

Under de första sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,56 fästingar per dag och testdjur motsvarande drygt 1 fästing varannan dag.

Dag 24-30

Under de avslutande sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,17 fästingar per dag och testdjur motsvarande ca 1 fästing var sjätte dag.

FÄSTINGSTATISTIK FÖRDELAT PÅ RAS

Följande hundraser ingår i den population som blev helt fästingfria under testdag 7 till 30:

Cocker Spaniel Border Terrier
Flat Coated Retriever Golden Retriever Schäfer

Följande raser ingår i den population som ck högst 5 fästingar under hela testperioden:

Cocker Spaniel Cavalier
Border Terrier Russkaya Bolonka Flat Coated Retriever Golden Retriever Schäfer

Denna undersökning är sammanställd av Axia KB, Box 1, 134 21 Gustavsberg, Sweden.

Fixodida – powered by nature

Eventuella frågor besvaras av Axia KB Tel: 08-410 24 410.eller emejl: info@ xodida.se

ANTAL FÄSTINGAR I HUDEN (medeltal per testdjur).

3,5

3,0 2,5

3,33

2,0

1,5

1,0 0,5 0

Totalt under perioden 1-6 dgr

1,26

Totalt under perioden 25-30 dgr

ANTAL FÄSTINGAR LÖSA I PÄLSEN (medeltal per testdjur).

3,5

3,0 2,5

3,4

2,0

1,5

1,0 0,5 0

Totalt under perioden 1-6 dgr

1,02

Totalt under perioden 25-30 dgr

Fixodida – powered by nature

Denna undersökning är sammanställd av Axia KB, Box 1, 134 21 Gustavsberg, Sweden. Eventuella frågor besvaras av Axia KB Tel: 08-410 24 410.eller emejl: info@ xodida.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *