Effektstudie på fästingar – Fixodida
Så skyddar du din hund mot fästingar
maj 7, 2014
Bekämpa fästingen!
maj 9, 2014

Effektstudie på fästingar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing el

PILOTSTUDIE: FIXODIDA ZXTM

MÅLSÄTTNING

Att genom praktiska tester i Sverige studera vilken påverkan intag av det naturliga fästing- medlet Fixodida ZxTM har på frekvensen av fästingangrepp.

PRODUKTINFORMATION

Fixodida ZxTM är ett naturligt och giftfritt fästingmedel. Produkten är en biocidprodukt som tillhör produkttyp 19 enligt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2010:2).
Reg. SJV 2007-04-12.

RESULTAT AV PILOTSTUDIEN I SAMMANDRAG (se diagram sid 3)

ANSVARIGA FÖR PRAKTISKA TESTER

9 KENNLAR/HUNDUPPFÖDARE i Sverige

SVARSFREKVENS

100 %

TESTDJUR

Totalt 42 fördelat på 39 hundar och 3 katter

ADMINISTRATION OCH SAMMANSTÄLLNING

Axia KB

FÖRUTSÄTTNING: Alla kennlar erhöll ett tvåsidigt testformulär där de initialt skulle skatta ett antal parametrar före start av testet. Varje enskilt formulär avser ett testdjur som identi – eras med ras, namn och vikt.
Ingen av de deltagande kennlarna hade innan teststudiens genomförande någon person- lig koppling till Axia KB, dess personal eller företrädare.

GENOMFÖRANDE

  • Testansvariga kennlar kontrollerade personligen varje testdjur varje dag.
  • Frekvensstudier genomfördes på exakt antal fästingar som bitit sig fast i huden på djuret och även på det antal fästingar som påträffats lösa i pälsen
  • Testperioden utgjorde 30 dagar för varje testdjur.
  • Alla djur i testen har vistats ute varje dag vid rastning i skog och mark.
  • Samtliga djur genomgick testet från dag 1 tom dag 30, utan bortfall.
  • Ingen förändring i diet eller annan påverkande faktor, förutom rekommenderatintag av Fixodida ZxTM fästingmedel, skedde under testperioden
  • För varje ingående djur har registrerats data avseende ras, vikt, intag avFixodida ZxTM fästingmedel, samt allmän statusbeskrivning före och efter testperioden
  • Testerna genomfördes under fästingsäsongen 2010Denna undFeirxsoödkindiang- prowduecrerdasboycnhastaumrme anställs av Axia KB, Box 1, 134 21 Gustavsberg, Sweden. Eventuella frågor besvaras av Axia KB 08-410 244 10.

• Pilotstudien visar tydligt att dagligt intag av Fixodida ZxTM ger en markant minskning av fästingfrekvensen.

• 35 % av djuren blev helt fästingfria efter 6 dagar.
• 52 % av djuren ck som högst 5 fästingar under hela testperioden.

FÄSTINGFREKVENS – HUD/PÄLS

FÄSTINGFREKVENS – fästingar i huden:

Dag 1-6

Under de första sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,55 fästingar per dag och testdjur motsvarande ca 1 fästing varannan dag.

Dag 24-30

Under de avslutande sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,21 fästingar per dag och testdjur motsvarande ca 1 fästing var femte dag.

FÄSTINGFREKVENS – fästingar lösa i pälsen:

Dag 1-6

Under de första sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,56 fästingar per dag och testdjur motsvarande drygt 1 fästing varannan dag.

Dag 24-30

Under de avslutande sex dagarna av testperioden var fästingfrekvensen i genomsnitt 0,17 fästingar per dag och testdjur motsvarande ca 1 fästing var sjätte dag.

FÄSTINGSTATISTIK FÖRDELAT PÅ RAS

Följande hundraser ingår i den population som blev helt fästingfria under testdag 7 till 30:

Cocker Spaniel Border Terrier
Flat Coated Retriever Golden Retriever Schäfer

Följande raser ingår i den population som ck högst 5 fästingar under hela testperioden:

Cocker Spaniel Cavalier
Border Terrier Russkaya Bolonka Flat Coated Retriever Golden Retriever Schäfer

Denna undersökning är sammanställd av Axia KB, Box 1, 134 21 Gustavsberg, Sweden.

Fixodida – powered by nature

Eventuella frågor besvaras av Axia KB Tel: 08-410 24 410.eller emejl: info@ xodida.se

ANTAL FÄSTINGAR I HUDEN (medeltal per testdjur).

3,5

3,0 2,5

3,33

2,0

1,5

1,0 0,5 0

Totalt under perioden 1-6 dgr

1,26

Totalt under perioden 25-30 dgr

ANTAL FÄSTINGAR LÖSA I PÄLSEN (medeltal per testdjur).

3,5

3,0 2,5

3,4

2,0

1,5

1,0 0,5 0

Totalt under perioden 1-6 dgr

1,02

Totalt under perioden 25-30 dgr

Fixodida – powered by nature

Denna undersökning är sammanställd av Axia KB, Box 1, 134 21 Gustavsberg, Sweden. Eventuella frågor besvaras av Axia KB Tel: 08-410 24 410.eller emejl: info@ xodida.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *