Tips för bästa dosering – Fixodida
 


Tips för bästa resultat

 
 


Resultat inom en vecka
I normalfallet ger rekommenderat intag av Fixodida Zx™ ett effektivt fästingskydd inom en vecka.

Ökat intag ger bättre skydd
Djur är individer med olika behov och i vissa fall kan intaget behöva ökas för förstärkt fästingskydd. Ifall Fixodida Zx™ inte givit effekt inom 10 dagar, dubbla då intaget under kommande 10 dagar. (Fixodida Zx™ kan inte överdoseras). När djuret erhållit ett fullgott fästingskydd kan man ofta återgå till det på etiketten rekommenderade intaget utan att skyddet avtar.
 
 
 
 


Fortsätt kontrollerna
Fixodida Zx™ bidrar till att reducera fästingplågan. Enstaka fästingar kan fortfarande förekomma. Det är helt normalt, speciellt om din hund eller katt har lång och/eller tjock päls, är under stress eller när djuret vistas i speciellt fästingrika områden. Det är därför en god idé att även fortsättningsvis kontrollera ditt djur för fästingar varje dag.

När fästing säsongen är över
Ett tips för bästa resultat är att ge Fixodida Zx™ året om. När det inte är fästingsäsong räcker det med ett kryddmått per dag eller ½ tablett . Då har ditt djur ett bättre skydd när fästingsäsongen åter tar fart och doseringen skall ökas till det normala.

För frågor och ytterligare info ring 08-410 24 410 eller via mejl info@fixodida.se